PROWADZĄCE: mgr Beata Wasicka i mgr Agata Hołubowicz
BEATA WASICKA – Instruktor koncepcji NDT Bobath
AGATA HOŁUBOWICZ – oligoferenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej

DLA KOGO?
Fizjoterapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, lekarze, studenci, terapeuci widzenia.
INFORMACJE: https://bobathbobas.pl/szkolenie-2/

OPIS:
Dlaczego potrzebujemy metod integrujących techniki pracy fizjoterapeutów i zespołu psychologiczno-pedagogicznego?
Celem każdej terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka jako odrębnej istoty opanowującej na miarę swoich możliwości coraz to nowe kompetencje motoryczne i poznawcze.
Pracując przez wiele lat nad wspomaganiem rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną zadawaliśmy sobie pytania:

 • Czy dziecko przeniesie efekty żmudnych
  wiczeń mięśni na działanie, jeżeli nie zgeneralizuje ich w zabawach wzrokowo-poznawczych w znanej sobie i szerszej przestrzeni?
 • Czy bez znajomości podstaw odruchowych wzorców ruchowych w układzie nerwowym oraz zrozumienia tego co jest skutkiem zaburzeń neurologicznych, co problemem wzrokowym, a co niepełnosprawnością intelektualną jesteśmy w stanie zrozumie
  , dlaczego dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością nie potrafią spełni
  naszych (pedagogicznych) oczekiwań?
 • Czy jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzi
  jakąkolwiek funkcjonalną diagnozę (np. funkcjonalną diagnozę widzenia) bez ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin?
  Naszą odpowiedzią jest podejście zawarte w proponowanej przez nas autorskiej metodzie Fizjowidzeniu.
  CEL FIZJOWIDZENIA to wspomaganie funkcjonowania dziecka w jego środowisku (domu, żłobku, przedszkolu, szkole, przestrzeni otwartej). Fizjowidzenie, cho
  kształtuje funkcje wzrokowe i ruchowe, nie skupia się na mięśniach i tkankach i tym jak dziecko widzi, ale na sposobie korzystania z jego zasobów fizycznych, sensorycznych i poznawczych.
  CEL GŁÓWNY: maksymalne wzmocnienie potencjału dziecka i wprowadzenie strategii funkcjonalnych możliwych do osiągnięcia dla danego dziecka.

KOSZT: 1100 ZŁ
ZGŁOSZENIA: mm.bobath@wp.pl / Pilny kontakt tel: 693-818-869
Wpłaty należy dokona na rachunek:
Bank Pekao 40 1240 6579 1111 0011 1968 1991
Zaliczka w kwocie 200zł jest płatna w ciągu 5 dni od zapisu na szkolenie. Pozostałą kwotę 900zł należy wpłacić do dnia 27.10.2023 r