Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, pedagogów, psychologów, studentów powyższych kierunków po ukończeniu 3 roku studiów, członków zespołów wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji.

Prowadzący: mgr Beata Wasicka
Instruktor koncepcji NDT Bobath, mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m. in.: General Movements Assessment- metoda Prechtla, TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej.

Program szkolenia:

Sobota

  • 9:00 -11:15 Wcześniactwo. Charakterystyka, implikacje do terapii , z czym się mierzymy?
  • 11:30-13:00 Wczesna diagnostyka
  • 13:00-13:30 Obiad
  • 13:30-17:00 Pielęgnacja- warsztat praktyczny. Zajęcia praktyczne nakierowane na problemy kliniczne w pracy z wcześniakiem

Niedziela

  • 8:30-10:30 Aspekt zmysłów w odniesieniu do dziecka przedwcześnie urodzonego
  • 10:30-10:45 Przerwa
  • 10:45-12:15 Samoregulacja , charakterystyka i wsparcie terapeutyczne
  • 12:15-12:30 Przerwa
  • 12:30-14:00 Wczesna interwencja w odniesieniu do dziecka przedwcześnie urodzonego

Kontakt i zapisy:

KOSZT: 1100 zł
(materiały szkoleniowe, certyfikat, kawa, herbata)

ZGŁOSZENIA
proszę przesyłać na adres: mm.bobath@wp.pl / Pilny kontakt tel. 693-818-869.
Zaliczka w kwocie 200 zł jest płatna w ciągu 5 dni od zapisu na szkolenie.
WPŁATY należy dokonać na rachunek:
Bank Pekao 40 1240 6579 1111 0011 1968 1991
Nazwa odbiorcy :
Bobath Bobas Fizjoterapia Dzieci Małgorzata Marciniak
60-158 Poznań, ul. Jana Keplera 4e/7
Tytuł wpłaty:
Zaliczka na kurs WCZEŚNIAK oraz imię i nazwisko.