Niektóre dysfunkcje i schorzenia narządu słuchu wymagają złożonych, obiektywnych badań diagnostycznych mających na celu ocenę jego funkcjonowania. Takim badaniem jest badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, zwane w skrócie badaniem ABR lub badaniem BERA. Co warto o nim wiedzieć i jak się do niego przygotować – szczególnie, jeśli badanym będzie dziecko?

Badanie ABR – przebieg

Badanie ABR należy do grupy badań elektrofizjologicznych, polegających na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w rejonie pnia mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe. W trakcie badania pacjent musi leżeć na plecach, na wznak, spokojnie i nieruchomo (tak, aby wyeliminować wszelkie napięcia mięśniowe, objawiające się zapisie ABR w postaci artefaktów). Badany nie może rozmawiać, przeżuwać, przełykać, ani napinać mięśni tułowia. Aby zredukować bodźce wzrokowe, powinien mieć zamknięte oczy. Z tego tytułu, u młodszych i niewspółpracujących dzieci zalecane jest wykonywane badania podczas snu fizjologicznego lub ewentualnie sedacji. Specjalna aparatura, za pośrednictwem elektrod umieszczonych na głowie dziecka, rejestruje reakcje neuronów drogi słuchowej i pnia mózgu na pobudzenie dźwiękiem. Analiza wyników pozwala precyzyjnie określić granice słuchu pacjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – stopień dysfunkcji oraz jej rodzaj.

Badanie ABR – przygotowanie dziecka do badania

Choć badanie ABR jest przeprowadzane u osób w różnym wieku, szczególną uwagę w przygotowaniu do badania trzeba poświęcić dzieciom. W badaniu ABR generalnie nie jest stosowane znieczulenie ogólne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dziecko przyjechało na badanie zmęczone, śpiące i nastawione na zaśnięcie. Zalecamy, aby w dniu badania dziecko wstało kilka godzin wcześniej niż zwykle i nie drzemało w ciągu dnia. Dotyczy to również dojazdu i oczekiwania na badanie. By ułatwić małemu pacjentowi zaśnięcie, warto wziąć ze sobą ulubiony kocyk, poduszkę lub pluszową maskotkę. A nawet dokarmić przed samym badaniem.
Badanie trwa średnio 1,5 godziny, lecz jest to czas orientacyjny. Wszystko zależy od tego, jak szybko dziecko zaśnie i jak przebiegają pomiary.

Badanie ABR – cennik

Badanie ABR to w Centrum Zdrowia AGVITA koszt 320 złotych. Czasami występuje konieczność wykonania dodatkowych badań: audiometrii impendacyjnej (kosztuje ona 70 złotych) lub otoemisji akustycznej (obecnie jej koszt wynosi 80 złotych).

Zapraszamy do rezerwacji terminów pod numerami: 533 336 877, 533 677 877 lub pod adresem e-mail: recepcja@agvita.pl.