Koniec roku to czas nie tylko świąt, ale również podsumowań. Perspektywa otwierania nowego rozdziału w postaci nowego roku kalendarzowego nieuchronnie prowadzi do snucia planów na przyszłość. Jednym z elementów są postanowienia noworoczne. Skąd bierze się ich fenomen i jak wygląda ich realizacja w praktyce?

Skąd się biorą postanowienia noworoczne?

Postanowienia noworoczne mają na celu zmotywować nas do realizacji odkładanych od dawna większych celów. Czasami bywa również tak, że postanowienia noworoczne oznaczają powrót do niezrealizowanych wcześniej celów. Naturalnym rozdziałem starego od nowego stał się początek nowego roku kalendarzowego. Magiczne właściwości tego „startu od nowa” widać w różnych powiedzeniach w rodzaju „Nowy Rok, nowa ja”.

Co więcej, koniec roku to również czas podsumowań – stąd duża popularność spotkań wigilijnych w pracy, czy wzmożona aktywność wielu osób w różnych obszarach. Połączenie tych dwóch sfer tworzy równocześnie klimat do żegnania starego i otwierania się na nowe. Niestety, postanowienia noworoczne kojarzą się powszechnie ze słomianym zapałem, zbyt wysokimi wymaganiami wobec siebie lub bliżej niesprecyzowanymi życzeniami bez punktu odniesienia. Jakie postanowienia noworoczne najczęściej pojawiają się w naszych myślach?

Postanowienia noworoczne – o czym marzymy najczęściej?

Najczęstsze postanowienia noworoczne są raczej ponadczasowe. W amerykańskich badaniach,
w których pytano Amerykanki i Amerykanów o ich postanowienia noworoczne na 2021 rok, najwięcej odpowiedzi (około 50%) dotyczyło polepszania sprawności fizycznej. W dalszej kolejności, 48% pytanych chciało schudnąć. Podium zamyka oszczędzanie większej ilości pieniędzy. Na dalszych miejscach znalazły się odpowiednio poprawa żywienia, cele zawodowe, więcej czasu dla rodziny oraz przyjaciół, a następnie – pragnienie znalezienia kolejnych zainteresowań.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” na reprezentatywnej grupie Polaków dotyczącym postanowień noworocznych na 2022 rok, 25 % Polaków nie ma żadnego postanowienia noworocznego. Na kolejnych miejscach badani wskazali chęć spędzania czasu z bliskimi i znajomymi, pragnienie zwiększenia aktywności fizycznej oraz oszczędzania większej ilości pieniędzy. Brzmi znajomo?

W jaki sposób myśleć o postanowieniach noworocznych?

Postanowienia noworoczne to świetna okazja, aby pomyśleć o konkretnych założeniach. Mają one znacznie większą moc, niż postanowienia, które często mają charakter impulsów. Dobrze jest zapisać konkretne cele na papierze lub w kalendarzu i mieć je zawsze w widocznym miejscu.

Niektórych motywuje świadomość, że inni wiedzą o jego celu – na przykład jeśli dotyczy on zgubienia kilku kilogramów lub podjęcia innego, sportowego wyzwania. Inni ludzie mogą okazać się wsparciem w realizacji celu. Jeśli zabieramy się za większy cel, warto rozdzielić go na etapy, dzięki czemu stanie się bardziej realny.

Ważny jest także sposób, w jaki formułujemy swoje zamierzenia – myślenie o tym, co chcemy zyskać zamiast tego, co chcemy stracić, bardziej przybliża nas do efektu końcowego. Ludzki mózg nie lubi bowiem zaprzeczania i ma skłonność do ignorowania takich komunikatów.

Podsumowanie

Dla dobra naszego zdrowia, zawsze warto obrać sobie za cel postanowienie związane z poprawą stanu psychofizycznego. Lepsza dieta, więcej ruchu, większa liczba przespanych godzin, nowy sport czy choćby niewielkie, ale regularne przebiegane dystanse korzystnie wpłyną na naszą sprawność i pewność siebie.

Jeden zrealizowany cel może z kolei napędzać nas do wykonania kolejnego z nich. Więcej ruchu to także więcej energii, którą można spożytkować na częstsze spotkania ze znajomymi, rodziną lub przyjaciółmi. Mimo, że zawodowe cele również są ważne, nie wolno zapominać o tzw. work-life balance. Równowaga i umiar są kluczem do sukcesu w wielu dziedzinach.

Piśmiennictwo:

1. https://interviewme.pl/blog/postanowienia-noworoczne [data wejścia: 29.11.2022].

2. https://zdrowafirma.medicover.pl/postanowienia-i-cele-noworoczne-dlaczego-tak-trudno-ich-dotrzymac/ [data wejścia: 29.11.2022].

3. https://www.statista.com/statistics/378105/new-years-resolution/ [data wejścia: 29.11.2022].

4. https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-jakie-postanowienia-noworoczne-maja-polacy-sondaz,nId,5737467#crp_state=1 [data wejścia: 29.11.2022].

5. https://upacjenta.pl/poradnik/5-postanowien-noworocznych-dla-zdrowia [data wejścia: 29.11.2022].