fbpx

Mgr Agnieszka Rausz

Home    Pedagog
Pedagog: Agnieszka Rausz

Mgr Agnieszka Rausz

Sylwetka specjalisty

Jest pedagogiem, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych na kierunkach: pedagogika, pedagogika hospicyjna oraz pedagogika społeczna. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie wsparcia dzieci i rodziny, w szczególności w obszarze dysfunkcji i zaburzeń dziecka. Aktualnie pracuje z dziećmi innowacyjną autorską metodą 2:1 (dwóch terapeutów – jedno dziecko), która umożliwia objęcie kompleksową opieką terapeutyczną podopiecznego.

Podczas zajęć z dziećmi realizowana jest metoda programowania w ruchu oraz terapia z elementami integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej opieki nad rodziną, pracuje z osobami dotkniętymi problemem trudnego macierzyństwa, niepełnosprawnością w rodzinie oraz przewlekłą chorobą jednego z jej członków. W pracy kieruje się sercem i empatią, do każdego podchodzi indywidualnie, tak aby pomoc i wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb.

Kursy i szkolenia
→ Original Play – „pierwotna zabawa”,
→ Koncepcja Emphaty Dolls,
→ Logopedia – zadania i metody pracy,
→ Terapia ręki,
→ Terapia poznawczo-behawioralna,
→ Kreatywność dziecka,
→ Szkolenie „Chrońmy dzieci” – wieloaspektowe wsparcie nauczycieli, rodzin i dzieci na rzecz zapobiegania krzywdzeniu,
→ Pedagogika Montessori,
→ Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka,
→ Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk,
→ Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością,
→ Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera,
→ Szkolenie dot. funkcjonowania osób z autyzmem oraz pomocy im w środowisku szkolnym,
→ Nauczanie zdalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Cennik usług

dostępny wkrótce