Mgr Agnieszka Rausz

  Home    Pedagog

  Mgr Agnieszka Rausz

   Sylwetka specjalisty

   Jest pedagogiem, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych na kierunkach: pedagogika, pedagogika hospicyjna oraz pedagogika społeczna. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie wsparcia dzieci i rodziny, w szczególności w obszarze dysfunkcji i zaburzeń dziecka. Aktualnie pracuje z dziećmi innowacyjną autorską metodą 2:1 (dwóch terapeutów – jedno dziecko), która umożliwia objęcie kompleksową opieką terapeutyczną podopiecznego.

   Podczas zajęć z dziećmi realizowana jest metoda programowania w ruchu oraz terapia z elementami integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej opieki nad rodziną, pracuje z osobami dotkniętymi problemem trudnego macierzyństwa, niepełnosprawnością w rodzinie oraz przewlekłą chorobą jednego z jej członków. W pracy kieruje się sercem i empatią, do każdego podchodzi indywidualnie, tak aby pomoc i wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb.

   Kursy i szkolenia
   → Original Play – “pierwotna zabawa”,
   → Koncepcja Emphaty Dolls,
   → Logopedia – zadania i metody pracy,
   → Terapia ręki,
   → Terapia poznawczo-behawioralna,
   → Kreatywność dziecka,
   → Szkolenie “Chrońmy dzieci” – wieloaspektowe wsparcie nauczycieli, rodzin i dzieci na rzecz zapobiegania krzywdzeniu,
   → Pedagogika Montessori,
   → Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka,
   → Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk,
   → Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością,
   → Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera,
   → Szkolenie dot. funkcjonowania osób z autyzmem oraz pomocy im w środowisku szkolnym,
   → Nauczanie zdalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

   Cennik
   Terapia z dzieckiem dostosowana do potrzeb z elementami SI (autorska metoda „2-limy dziecko” – 2 terapeutów) 200 zł
   Profil sensoryczny z opinią (2-3 spotkania) 300 zł

   Zniżki
   Karta Dużej Rodziny – 10 %
   4 zajęcia wg metody „2-limy dziecko” (płatne z góry) 600 zł (1 zajęcia gratis)