Dr n. hum. Agnieszka Konarczak

  Dr n. hum. Agnieszka Konarczak

   Doktor nauk humanistycznych, zatrudniona na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

   Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Studiów Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii w UAM w Poznaniu oraz Studiów Surdologopedycznych na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie w Gdańsku.

   Uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów metodycznych m.in. z zakresu logopedii, emisji głosu oraz terapii przez sztukę. Jej szczególny obszar działań naukowych, dydaktycznych i terapeutycznych to surdologopedia – rehabilitacja słuchu i mowy osób głuchych lub niedosłyszących.

   Zajęcia

   Terapia słuchu i mowy
   – indywidualna terapia surdologopedyczna
   – grupowa terapia surdologpedyczna

   Rehabilitacja surdologopedyczna
   – zanim dziecko otrzyma implant ślimakowy
   – zanim dziecko otrzyma aparat słuchowy

   Treningi słuchowe
   – indywidualne
   – grupowe

   Umuzykalnianie niemowląt

   Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii i logorytmiki
   – dla dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju
   – dla dzieci z deficytami

   Logorytmika
   – dla dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju
   – dla dzieci z deficytami

   Muzykoterapia dla kobiet w ciąży

   Rytmikoterapia dla Seniorów

   Emisja i rehabilitacja głosu

   Cennik
   – Diagnoza logopedyczna (135 zł)
   – Konsultacja logopedyczna (100 zł)
   – Diagnoza surdologopedyczna (135 zł)
   – Terapia logopedyczna i surdologopedyczna (70-80 zł)
   – Grupowa terapia surdologopedyczna (25 zł)
   – Trening słuchowy – indywidualny  (30 min. – 45 zł; 45 min. – 55 zł)
   – Trening słuchowy – grupowy (45 min. – 25 zł)
   – Umuzykalnianie niemowląt (45 min. – 25 zł)
   – Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii i logorytmiki (45 min. – 25 zł)
   – Logorytmika (45 min. – 25 zł)
   – Muzykoterapia dla kobiet w ciąży (45 min. – 25 zł)
   – Rytmikoterapia dla Seniorów (45 min. – 25 zł)
   – Emisja i rehabilitacja głosu (45 min. – 60 zł; 60 min. – 70 zł)