facebook
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższymi informacjami dotyczącymi pracy ośrodka AGVITA Gabinety Specjalistyczne oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej AGVITA.Najnowsze wydarzenia:

Warsztaty terapeutyczne dla młodzieży

Wielu nastolatków doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym oraz problemów z zachowaniem wymaga dodatkowego oddziaływania terapeutycznego w formie warsztatowej pracy grupowej.

Praca w grupie daje szansę na uzyskanie ważnego wsparcia ze strony profesjonalistów i grupy rówieśniczej. Umożliwia ćwiczenie umiejętności emocjonalnych i społecznych w warunkach znacznie bardziej zbliżonych do naturalnych niż w przypadku terapii indywidualnej, dlatego warsztaty grupowe mogą być ważnym elementem działań terapeutycznych.

Proponowany przez nas cykl składa się z 12 warsztatów, odbywających się co dwa tygodnie. Skierowany jest do młodzieży w wieku 13—18 lat (dwie grupy wiekowe: 13– 15 lat i 16– 18 lat), doświadczającej trudności związanych z objawami depresji, lęku oraz w obszarze funkcjonowania społecznego. Zajęcia nakierowane są na zdobywanie kompetencji: emocjonalnego radzenia sobie, regulacji emocji oraz ćwiczenia kompetencji społecznych i komunikacji.

Grupa może stanowić dodatkową formę oddziaływania terapeutycznego dla osób pozostających pod opieką psychiatry lub psychologa/psychoterapeuty z uwagi na doświadczane trudności. Przyjęcie do grupy poprzedzone jest udziałem w wywiadzie kwalifikującym.

Warsztaty realizowane są we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną Lamia.

Termin: co drugi wtorek, godzina 17:30, czas trwania 90 minut (start: luty 2017)
Koszt: miesięczna opłata za udział wynosi 150 zł
Miejsce: AGVITA Gabinety Specjalistyczne, ul. Promienista 6, Poznań
Dodatkowe informacje i zapisy: pisz@kindkolektyw.pl

Prowadzący:
mgr Anna Cwojdzińska, mgr Ewa Zbierska,
mgr Wojciech Gorczyński, mgr Jakub Szymański


KIND Kolektyw
ul. Grottgera 16/1 60 - 758 Poznań
KRS 0000641728
Tel.: 508 310 179
e-mail: pisz@kindkolektyw.pl
www: kindkolektyw.pl

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl