facebook
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższymi informacjami dotyczącymi pracy ośrodka AGVITA Gabinety Specjalistyczne oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej AGVITA.Najnowsze wydarzenia:

Agvita ma przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty.

Pierwszy z nich to cykl warsztatów poświęcony asertywności, drugi zaś porusza problemy mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania. Warsztaty prowadzone przez doświadczonego psychologa, mgr Agnieszkę Telegę.

Asertywność

Asertywność – jest pozytywną postawą i przekonaniem, że zarówno ja jak i inni są w porządku. W porządku czyli mają dobre intencje, dobrze myślą o sobie i innych, działają w dobrej wierze, znają się i są ciekawi (ale nie ciekawscy) innych. Asertywność przejawia się w zachowaniach (tym co i jak robię) i słowach (co i jak mówię). Jeśli dobrze myślę o sobie i innych, wiem czego chcę a czego nie, to jestem asertywna. Nie doszukuję się czegoś czego nie ma, nie domyślam się itp. Asertywność ściśle wiąże się z tym, co myślę na własny temat. To z myślenia o sobie samej biorą się wyobrażania tego, co inni myślą na mój temat.
Jeśli chcesz poznać i nauczyć się odmawiać, prosić, bronić przed niesłuszną krytyką ale także wyrażać własne zdanie tak, aby nie ranić innych, zapraszam na warsztaty.
Każdy warsztat dotyczy innego obszaru asertywności. Zachęcam do uczestniczenia w każdym ale jeśli zainteresuje Cię jeden, konkretny to możesz wziąć udział jedynie w nim.

Czas trwania jednego warsztatu: 180 min. (w tym jedna przerwa), od 17:30 – 20:30
Cena za udział w jednym warsztacie – 120 zł,
Cena za udział we wszystkich warsztatach: 480 zł - 400 zł
Forma prowadzenia zajęć: analiza doświadczeń, dyskusje moderowane, ćwiczenia, opisy sytuacyjne.
Zajęcia odbywają się w piątki tj. 17.03.; 31.03; 07.04.; 21.04

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Telega – psycholog, trener warsztatu psychologicznego, wykładowca akademicki. Zrealizowała ponad 4 tys. godzin szkoleniowych i kilkaset godzin zajęć dla studentów. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w życiu osobistym i zawodowym. W ramach praktyki psychologicznej przyjmuje w Ośrodku Agvita Gabinety Specjalistyczne.

Zapisy: psycholog@senso.edu.pl, w temacie proszę podać nazwę warsztatu.
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały w formie elektronicznej.

Asertywna odmowa

czyli m.in. o tym jak odmówić zostania po godzinach, wykonania dodatkowej pracy bez tworzenia konfliktów.

Termin: 17.03.2017

Asertywne wyrażanie próśb

czyli m.in. o tym jak prosić o podwyżkę, urlop, pomoc itp.

Termin: 31.03.2017

Asertywna obrona przed niesłuszną krytyką

czyli m.in. o tym jak bronić się przed aluzjami, żartami z własnej osoby i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi oparte na szacunku.

Termin: 07.04.2017

Asertywne wyrażanie własnego zdania

czyli m.in. o tym jak wyrażać to, co się myśli dla większej skuteczności i budowania otwartości w kontaktach interpersonalnych.

Termin: 21.04.2017Mobbing, dyskryminacja, molestowanie

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – to wszystkie działania, których można doświadczyć w miejscu pracy. Każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać tym zjawiskom choć polskie prawo nie precyzuje w jaki sposób. Często ludzie doświadczający jednego z tych zjawisk decydują się na odejście z pracy albo zostają zwolnieni. Zwolnienie rzadko dotyczy sprawcy zachowań niedozwolonych. Ofiara pozostaje bez pomocy i często bez środków do życia. Sprawca najczęściej nie uświadamia sobie konsekwencji własnych zachowań, wypierając je. Zdarza się dosyć często, że oczekiwania współpracowników czy przełożonych mylone są z zachowaniami niedozwolonymi.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak powstają mobbing, molestowanie, dyskryminacja, nauczyć się je rozróżniać i poznać podstawowe metody przeciwdziałania tym zjawiskom, zapraszam na szkolenie.

Czas trwania warsztatu: 240 min. (w tym dwie przerwy), od 10:00– 14:00
Termin: sobota 29.04.2017
Cena za udział w warsztacie: 280 zł
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, opisy przypadków, film, dyskusja moderowana.

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Telega – psycholog, trener warsztatu psychologicznego, wykładowca akademicki. Zrealizowała ponad 4 tys. godzin szkoleniowych i kilkaset godzin zajęć dla studentów. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w życiu osobistym i zawodowym. Jest stałą biegłą sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, opiniującą w sprawach o mobbing i molestowanie. W ramach praktyki psychologicznej przyjmuje w Ośrodku Agvita Gabinety Specjalistyczne.

Zapisy: psycholog@senso.edu.pl, w temacie proszę podać nazwę warsztatu.
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały w formie elektronicznej.

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl