facebook
Slide background
Slide background
Slide background

Unia Europejskawielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014-2020
dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego


Nazwa beneficjenta

Agnieszka Konarczak-Stachowiak Agvita Gabinety Specjalistyczne

Tytuł projektu

Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Surdologopedii dla Osób z Bilateralną Implantacją

Data rozpoczęcia projektu2015-12-05
Data zakończenia projektu2017-12-31
Całkowita wartość projektu932 235,00
Kwota kosztów kwalifikowalnych813 250,00
Kwota dofinansowania365 962,50

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl