facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Renata Gibasiewicz

DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
533 334 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Umówienie wizyty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z rejestracją ośrodka AGVITA


Forma płatności: gotówka i karta

SYLWETKA SPECJALISTY

Z osobami z wadami słuchu pracuje od ponad dwudziestu lat. Jest fizykiem i protetykiem słuchu. Pracę magisterską napisała w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu, gdzie wykonuje pomiary elektrofizjologiczne podczas operacji wszczepiania implantów ślimakowych i programuje procesory mowy implantów słuchowych u operowanych pacjentów. Odbyła wiele praktyk i kursów międzynarodowych w różnych krajach, poszerzając cały czas swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie opieki nad pacjentem z implantem słuchowym.

Od kilku lat prowadzi również zajęcia z zakresu protetyki słuchu ze studentami Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ściśle współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu laryngologii, audiologii, surdologopedii i psychologii. W swojej pracy pomaga osobom starszym, młodzieży i dzieciom.

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl