facebook
Slide background
Slide background
Slide background


Specjaliści

Razem Dla Słuchu

Zapraszamy do odwiedzenia portalu dla użytkowników implantów słuchowych
Razem Dla Słuchu


Polecamy strony internetowe

www.medicus.com.pl
www.medel.com
www.slyszecbezgranic.pl
www.slysze.edu.pl
www.slimaczek.ifps.org.pl

Rehabilitacja osób z wadą słuchu

Rehabilitacja osób z wadą słuchu to program kompleksowych działań diagnostycznych, terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych obejmujący m.in.:Rehabilitacja osoby z uszkodzonym słuchem jest procesem długotrwałym, wymagającym współdziałania wielu specjalistów. Wykrywanie, jak i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci pozwala na wyrównanie ich szans edukacyjnych w dzieciństwie oraz wyrównywanie ich szans zawodowych w życiu dorosłym. Stosowanie różnych metod i form terapii ma służyć zapewnieniu jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole, a w przypadku młodzieży i dorosłych, do włączenia ich w proces życia ogółu społeczeństwa. Istotą rehabilitacji słuchu jest długofalowa, zaplanowana i sukcesywnie realizowana wszechstronna terapia pacjenta i jego rodziny. Odbywa się ona poprzez specjalistyczne oddziaływania: medyczne, surdologopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne.

Proponujemy zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Realizujemy terapię przed i po zaaparatowaniu oraz terapię przed i po zaimplantowaniu.

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl