facebook
Slide background
Slide background
Slide background

specjaliści

dr n. hum. Agnieszka Konarczak
mgr Barbara Tabaka
mgr Agnieszka Ratajczak
dr n. med. Małgorzata Warzywoda
lek. med. Joanna Krzaczkowska
dr n. med. Paulina Klonowska-Woźniak
mgr Magdalena Chwiałkowska
lek. med. Anna Szkudlarska
mgr Ewelina Urna-Bzdęga
lek. dent. Teresa Wiśniewska
dr Malwina Taborowska
dr n. med. Ewa Kurczewska
dr n. med. Jolanta Kaczmarek
lek. med. Tatiana Fijałkowska-Ratajczak
dr n. med. Hanna Czerniejewska-Wolska
dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Joanna Skrzypkowiak
DR N. MED. EWA MAJCHRZAK
LEK. MED. EWA WODZIŃSKA
MGR IZABELA KRZYŻANOWSKA
MGR AGNIESZKA RAUSZ
MGR LIDIA BUKOWSKA
Julia Ławniczak
Dr hab. n. med. BARTOSZ SOKÓŁ
mgr Konrad Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak
mgr Piotr Majorczyk
AGNIESZKA LISIECKA
lek. Marlena Kałużna
mgr Agnieszka Szkopek
mgr Małgorzata Graczyk
DR N. MED. MAGDALENA WOJTYSIAK
MGR ILONA MICHALSKA
MGR MARIA ŻÓŁTOWSKA

O NAS

Szanowni Państwo,

witamy na stronie ośrodka AGVITA Gabinety Specjalistyczne.

AGVITA to:

w tym m.in.:

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym Seniorów.

Szczególną misją AGVITY jest rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem obejmująca program kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych, terapeutycznych i edukacyjnych przy współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami. To co chcielibyśmy by nas wyróżniało spośród podobnych placówek, niosących pomoc głównie dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, jest szczególna oferta skierowana do dzieci w wieku 0-3 r.ż., do młodzieży oraz do seniorów,
a także terapie - dźwiękiem i z wykorzystaniem ruchu. Pragniemy zapewnić naszym Pacjentom zespołowe diagnozowanie oraz tworzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Ośrodek AGVITA Gabinety Specjalistyczne podjął współpracę z wieloma specjalistycznymi placówkami diagnostycznymi - audiologicznymi i foniatrycznymi oraz zabiegowymi o charakterze laryngologicznym,
a także z fundacjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami,
w tym z wadą słuchu.

AGVITA zaprasza także na szkolenia, kursy i warsztaty - pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne
i artystyczne.

Agnieszka Konarczak

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl