facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Magdalena Leszczuk-Rugała

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, GLOTTODYDAKTYK


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Godziny przyjęć:

czwartek  8.00 - 15.00
piątek16.00 - 21.00

Forma płatności: gotówka i karta

SYLWETKA SPECJALISTY

Jest neurologopedą i terapeutą zaburzeń mowy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Absolwentka pedagogiki specjalnej na UKSW na Wydziale Nauk Humanistycznych, studiów z zakresu logopedii
i glottodydaktyki na APS w Warszawie i studiów neurologopedycznych na SWPS w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuje się w terapii
i diagnozie osób z afazją, dyslalią, ORM, autyzmem oraz dysfunkcjami neurologicznymi i zespołami genetycznymi.

Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń, kursów i warsztatów, m. in.:
- stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ,
- VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii,
- metody programu ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację metodą Sheila Dobie.

W obrębie szczególnych zainteresowań znajdują się ORM, karmienie terapeutyczne, wspieranie mowy osób z autyzmem oraz alternatywne metody komunikacji.

Cennik

Wizyta diagnostyczna neurologopedyczna135 zł
Terapia neurologopedyczna80 zł

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl