Mgr Ilona Michalska

  Mgr Ilona Michalska

   Sylwetka specjalisty

   Jest absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologiaspecjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada ponad 10-letni staż pracy. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując między innymi w placówkach medycznych, ośrodku pomocy rodzinie oraz w placówkach oświatowych.

   Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną. Jest ona skierowana do dzieci i osób dorosłych. Udziela konsultacji, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci.

   Swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, między innymi:
   → 4-letnim specjalistycznym podyplomowym szkoleniu z zakresu psychoterapii – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
   podyplomowym studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
   → kursie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie – “Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”,
   → kursach w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dotyczące stosowania i interpretacji testów psychologicznych.

   Obecnie jest w trakcie rocznego szkolenia “Praca terapeutyczna z kobietą w ciąży i po porodzie” w Ośrodku Consilia we Wrocławiu.

   Cennik usług:
   – Konsultacja diagnostyczna (ok. 60 minut) 150 zł
   – Terapia psychologiczna (ok. 45 minut) 120 zł
   – Poradnictwo psychologiczne (ok. 45 minut) 120 zł