fbpx

Mgr Ilona Michalska

Psycholog: Ilona Michalska

Mgr Ilona Michalska

Sylwetka specjalisty

Jest absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia – specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada ponad 10-letni staż pracy. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując między innymi w placówkach medycznych, ośrodku pomocy rodzinie oraz w placówkach oświatowych.

Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną. Jest ona skierowana do dzieci i osób dorosłych. Udziela konsultacji, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci.

Swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, między innymi:
→ 4-letnim specjalistycznym podyplomowym szkoleniu z zakresu psychoterapii – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
→ podyplomowym studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
→ kursie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie – „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”,
→ kursach w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dotyczące stosowania i interpretacji testów psychologicznych.

Obecnie jest w trakcie rocznego szkolenia „Praca terapeutyczna z kobietą w ciąży i po porodzie” w Ośrodku Consilia we Wrocławiu.

Cennik usług:
– Konsultacja diagnostyczna (ok. 60 minut) 150 zł
– Terapia psychologiczna (ok. 45 minut) 120 zł
– Poradnictwo psychologiczne (ok. 45 minut) 120 zł