Dr n. med. Jolanta Kaczmarek

  Dr n. med. Jolanta Kaczmarek

   Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończyła ze specjalizacją II stopnia w zakresie otolaryngologii. Specjalizuje się w onkologii laryngologicznej i szumach usznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła podczas pracy m.in. w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu i w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję ordynatora Oddziału Laryngologii i Chirurgii Szczękowej oraz kierownika Oddziału Laryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej.

   Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów oraz Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym nagrodzonej w 1996 roku Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego im. Jana Miodańskiego pracy doktorskiej pod tytułem „Stopień złośliwości raka krtani a występowanie przerzutów w węzłach chłonnych szyjnych palpacyjnie niewyczuwalnych wykrytych przy pomocy badania ultrasonograficznego”.

   Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów naukowych. W 2001 roku odbyła stypendium naukowe w HNO Klinik Alfried Krupp Krankenhaus w Essen w Niemczech.
   W 2003 roku ukończyła 2nd European Course on Laryngolog and Phonosurgery w Gissen (Niemcy).