facebook
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Recepcją:

tel:533 677 877
533 336 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Szkolenia zewnętrzne

Istnieje możliwość zamówienia szkoleń przez zorganizowane grupy - np. pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków terapeutycznych, ośrodków kultury, placówek artystycznych lub grup realizujących projekty unijne.
Zajęcia mogą być realizowane w Poznaniu oraz na terenie Wielkopolski.

Najbliższe szkolenia

KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA

to propozycje adresowane do logopedów, nauczycieli oraz studentów chcących poszerzać swoją wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności. Oferta zawiera wykaz szkoleń pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i artystycznych.Kliknij w wbrany tytuł aby zobaczyć szczegółowy opis.

Aktywne słuchanie muzyki – metoda Batii Strauss I st.

Szczegóły już niebawem

Logorytmika i wykorzystanie Boomwhackers (bum bum rurek) w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Szczegóły już niebawem

Aktywne słuchanie muzyki – metoda Batii Strauss II st.

Szczegóły już niebawem

Logorytmika i wykorzystanie Boomwhackers (bum bum rurek) w terapii logopedycznej

Szczegóły już niebawem


WARSZTATY PLANOWANE W I PÓŁROCZU 2019 R.

Metoda werbalno-tonalna w terapii dziecka z wadą słuchu

Szczegóły już niebawem

Ruch i muzyka klasyczna w edukacji i terapii dziecka z wadą słuchu

Szczegóły już niebawem

Świat opowiadany - praca z dzieckiem z wadą słuchu oparta o metodę dialogu i narracji

Szczegóły już niebawem

Mówimy z fonogestami. Techniki terapeutyczne wspomagające naukę języka dzieci z uszkodzonym słuchem

Szczegóły już niebawem

Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do podjęcia nauki
w szkole

Szczegóły już niebawem

Zabawy edukacyjne i terapeutyczne z dzieckiem z wadą słuchu

Szczegóły już niebawem


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Tytuł kursu, szkolenia, warsztatu:

Nazwisko i imię:

Data i miejsce urodzenia:

Wykształcenie i zawód:

Miejsce i adres zatrudnienia:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Dane do wystawienia rachunku:Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez AGVITA Gabinety Specjalistyczne ul. Promienista 6 w Poznaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zm. )
Zapoznałam/łem się oraz akceptuję Regulamin Szkoleń.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem w celu promowania szkoleń organizowanych przez AGVITA Gabinety Specjalistyczne ul. Promienista 6 w Poznaniu

Opłaty za szkolenia, kursy, warsztaty należy dokonać przelewem na konto:

AGVITA Gabinety Specjalistyczne
ul. Promienista 6
60-288 Poznań
nr rachunku bankowego 02 1090 1476 0000 0001 2946 7223
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl