facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Ewelina Urna-Bzdęga

LOGOPEDA, SURDOLOGOPEDA, PEDAGOG TERAPEUTA


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Forma płatności: gotówka oraz karta

SYLWETKA SPECJALISTY

Jest surdologopedą, logopedą oraz pedagogiem. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z logopedii na WSHiD
w Poznaniu oraz z surdologopedii na Uniwersytecie w Gdańsku. Posiada doświadczenie w pracy
z niemowlętami, dziećmi w wieku młodszym i średnim oraz młodzieżą. Specjalizuje się w pracy z osobami
z wadami słuchu. Prowadziła treningi słuchowe metodą Tomatisa oraz treningi koncentracji na bazie programu Play Attention. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Posiada certyfikat Ambasadora Mądrego Wychowania. Ukończyła szkolenie z metody werbo-tonalnej, kurs języka migowego, szkolenie programu rozwoju komunikacji Makaton, szkolenia
z zakresu wspierania funkcji prelingwalnych oraz wykorzystania metody integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych według integracji odruchów dr Sally Goddard. Szczególnym jej zainteresowaniem jest rehabilitacja słuchu
i mowy osób z uszkodzonym słuchem oraz wczesna interwencja logopedyczna. Udziela porad oraz szerzy wczesną profilaktykę logopedyczną wśród kobiet w ciąży oraz młodych rodziców.

CENNIK

Diagnoza logopedyczna135 zł
Diagnoza surdologopedyczna135 zł
Konsultacja logopedyczna 100 zł
Terapia logopedyczna 70-80 zł
Terapia surdologopedyczna 70-80 zł

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl