facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Agnieszka Ratajczak

pedagog terapeuta, socjoterapeuta


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
e-mail:recepcja@agvita.pl


Umówienie wizyty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z rejestracją ośrodka AGVITA

Forma płatności: gotówka i karta

SYLWETKA SPECJALISTY

Jest pedagogiem terapeutą, socjoterapeutą. Absolwentka UAM, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej oraz gimnazjum, gdzie prowadzi m.in. terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ukierunkowaną na wspieranie rozwoju funkcji poznawczych, treningi i zajęcia radzenia sobie z emocjami oraz poradnictwo umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. Pracuje indywidualnie i w ramach grup terapeutycznych.
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na różnych kursach i szkoleniach w całej Polsce. Posiada także doświadczenie w pracy w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto od kilku lat organizuje i prowadzi szkolenia
i warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zakresu radzenia sobie w sytuacji trudnej, dobrej współpracy szkoła-dom, jak również szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące niepowodzeń szkolnych. Dodatkowo od wielu lat z ogromną pasją organizuje i tworzy programy obozów, kolonii i półkolonii letnich dla dzieci
i młodzieży.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dotyczy uczniów nauczania zintegrowanego oraz uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

Wszystkie zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub zajęć w małych grupach 3-4 os.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia 50 - minutowe, w grupach 6 osobowych adresowane dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz uczniów klas 4-6.

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

Oferta w tym zakresie skierowana zarówno do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Rodzice:

Uczniowie:

Nauczyciele:

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl