facebook
Slide background
Slide background
Slide background

dr n. hum. Agnieszka Konarczak

surdologopeda, muzyk, pedagog


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Kontakt:

tel:+48 697 717 215
e-mail:agnieszka.konarczak@agvita.pl

O SOBIE

Doktor nauk humanistycznych, zatrudniona na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Działań Twórczych
w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu, Studiów Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii w UAM w Poznaniu oraz Studiów Surdologopedycznych na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie w Gdańsku.

Uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów metodycznych m.in. z zakresu logopedii, emisji głosu oraz terapii przez sztukę. Jej szczególny obszar działań naukowych, dydaktycznych i terapeutycznych to surdologopedia – rehabilitacja słuchu i mowy osób głuchych lub niedosłyszących.

Zajęcia

Kliknij w wbrane zajęcia aby zobaczyć ich szczegółowy opis.

Terapia słuchu i mowy
- indywidualna terapia surdologopedyczna
- grupowa terapia surdologpedyczna

Szczegóły już niebawem

Rehabilitacja surdologopedyczna
- zanim dziecko otrzyma implant ślimakowy
- zanim dziecko otrzyma aparat sluchowy

Szczegóły już niebawem

Treningi słuchowe
- indywidualne
- grupowe

Trening słuchowy - to metoda terapeutyczna polegająca na stymulowaniu słuchu przy pomocy materiału dźwiękowego, której celem jest usprawnianie funkcji słuchowych. Dzięki treningowi poprawie ulegają: koncentracja uwagi, pamięć oraz rozumienie i nadawanie mowy. Treningi korzystnie wpływają na poczucie kontroli głosu, koordynację ruchową i motorykę, Rozwijają potencjał umysłowy i kształcą umiejętność słuchania. Trening słuchowy nie jest adresowany wyłącznie do dzieci. Mogą z niego skorzystać także osoby dorosłe, np. w walce z dekoncentracją, zmęczeniem czy problemami z zapamiętywaniem.

Umuzykalnianie niemowląt

Muzyka dla dziecka w okresie prenatalnym oraz do 18 miesiąca życia jest podstawowym bodźcem i stanowi jedną z głównych form jego aktywności. Im bogatsze w stymulację dźwiękową i językową będzie środowisko dziecka, tym bardziej układ nerwowy będzie dostosowany do odbioru, transmisji i przetwarzania takich właśnie bodźców. Dzięki stymulacji muzyką możemy oddziaływać na mechanizmy i dynamikę dojrzewania mózgu małego dziecka.

Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii i logorytmiki
- dla dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju
- dla dzieci z deficytami

Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii i choreoterapii oprócz umuzykalniania, kształcenia poczucia rytmu oraz rozwijania słuchu i pamięci muzycznej, pełnią szczególną rolę we wszechstronnym, harmonijnym rozwoju dziecka – intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Głównym celem zajęć jest kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.
Między innymi:

 • usprawniają procesy myślowe
 • rozwijają percepcję słuchową i wzrokową
 • usprawniają funkcje - oddechową, fonacyjną i artykulacyjną
 • kształcą pamięć i uwagę słuchową
 • doskonalą koncentrację
 • usprawniają małą i dużą motorykę
 • wspomagają rozwój mowy
 • uwrażliwiają na elementy wspólne dla muzyki i mowy – rytm, melodię, tempo, dynamikę, artykulację, akcenty, frazowanie, kolorystykę brzmieniową
 • rozwijają wyobraźnię, kreatywność i ekspresję
 • kształtują sprawności psychoruchowe
 • usprawniają ciało
 • wyrabiają spostrzegawczość
 • rozwijają koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową
 • kształtują świadomość własnego ciała oraz gospodarowania przestrzenią wokół
 • uczą wyrażania emocji
 • rozwijają postawy twórcze
 • uczą pracy w zespole

Zajęcia muzyczno-ruchowe są adresowane zarówno do dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju jak i do dzieci z deficytami.

Logorytmika
- dla dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju
- dla dzieci z deficytami

Logorytmika - to terapia słowem, muzyką i ruchem. Istotą tej metody jest ścisły związek ruchu z muzyką łączonych z rytmizowanym mówieniem i śpiewem oraz charakterystycznym instrumentarium. Jest metodą wspomagającą rozwój motoryki, słuchu i mowy, formą kształtującą aparat głosotwórczy, regulującą oddech i usprawniającą aparat artykulacyjny.

Muzykoterapia dla kobiet w ciąży

Muzykoterapia dla kobiet w ciąży to specjalnie opracowany dla przyszłych Mam cykl zajęć - spotkań z muzyką, których celem jest poprawa fizycznego i psychicznego samopoczucia, relaksacja, stymulacja układu nerwowego dziecka, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej dziecka oraz nauka techniki oddychania torem brzusznym, który sprzyja lepszemu dotlenieniu organizmu i jest pomocny podczas porodu. Muzyka m.in. zapewnia wysoki poziom endorfin w organizmie, co poprawia nastrój, zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza poziom stresu, dodaje energii i poprawia pamięć.

Rytmikoterapia dla Seniorów

Rytmikoterapia dla Seniorów - to gimnastyka umysłu i ciała. Forma terapii przez ruch przy muzyce, który stymuluje aktywność psychiczną oraz pełni rolę aktywizującą, hamującą lub rozładowującą napięcia. Zajęcia z rytmikoterapii usprawniają ciało, doskonalą percepcję zmysłową, wykorzystują oddziaływanie terapeutyczne rytmiką jest przydatne m.in. w rehabilitacji upośledzeń czynności motorycznych.

Emisja i rehabilitacja głosu

Rehabilitacja głosu jest jednym z najważniejszych elementów postępowania, zarówno profilaktycznego jak i terapeutycznego, u osób ze zmianami patologicznymi w narządzie głosu. Terapia zaburzeń głosu prowadzona jest różnymi metodami przez terapeutę głosowego przy ścisłej współpracy z lekarzem foniatrą i ma na celu naukę prawidłowej emisji głosu – oddychania, fonacji, artykulacji i rezonansu. Rehabilitacja głosu jest podstawowym sposobem leczenia w przypadku istnienia dysfonii czynnościowych (nieprawidłowo pracują mięśnie krtani) - zaburzeń głosu u osób zawodowo posługujących się głosem, u pacjentów ze zmianami organicznymi np. guzkami głosowymi, obrzękami czy polipami, a także u pacjentów po leczeniu chirurgicznym fałdów głosowych.


CENNIK

Diagnoza logopedyczna135 zł
Konsultacja logopedyczna100 zł
Diagnoza surdologopedyczna135 zł
Terapia logopedyczna i surdologopedyczna70-80 zł
Grupowa terapia surdologopedyczna  25 zł
Trening słuchowy - indywidualny
30 min.  45 zł
45 min.  55 zł
Trening słuchowy - grupowy
45 min.  25 zł
Umuzykalnianie niemowląt
45 min.  25 zł
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii i logorytmiki
45 min.  25 zł
Logorytmika
45 min.  25 zł
Muzykoterapia dla kobiet w ciąży
45 min.  25 zł
Rytmikoterapia dla Seniorów
45 min.  25 zł
Emisja i rehabilitacja głosu
45 min.  60 zł
60 min.  70 zł

CENNIK indywidualny oraz rabaty

Możliwość płatności zarówno gotówką jak i kartą

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl