facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Justyna Zdybel

pedagog specjalny


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
533 334 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Forma płatności: gotówka oraz karta

SYLWETKA SPECJALISTY

Jest pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz certyfikowanym terapeutą ręki.
Na co dzień pracuje w szkole podstawowej z klasami integracyjnymi i specjalnymi, gdzie jest wychowawcą klasy 1 dla dzieci z autyzmem oraz prowadzi zajęcia indywidualne rewalidacyjne.
W pracy wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów licencjackich i magisterskich oraz podyplomowych, a także podczas wielu kursów, szkoleń i warsztatów.

Ukończyła następujące kursy i warsztaty :

Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce. Pracowała jako trener zajęć ogólnorozwojowych w TAAkiej Szkole z dziećmi od 3 do 12 roku życia, a także w Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadząc zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Pracuje zarówno z grupą, jak i indywidualne, do każdych zajęć uważnie dobierając metody i pomoce edukacyjne, które często sama tworzy.

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
tel. 533 334 877
e-mail: recepcja@agvita.pl