facebook
Slide background
Slide background
Slide background

mgr Agata Jankowiak

psycholog, terapeuta pedagogiczny


Rejestracja:

tel:533 677 877
533 336 877
533 334 877
e-mail:recepcja@agvita.pl

Forma płatności: gotówka oraz karta

Godziny przyjęć:

Czwartek:12.00 - 18.00

Sylwetka specjalisty

Absolwentka studiów magisterskich z Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego i Terapii Pedagogicznej. Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży organizowane przez warszawskie Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz kurs podstawowy na mediatora rodzinnego (KOPD w Poznaniu). Jest trenerem metody Ortograffiti oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki i logorytmiki oraz jest certyfikowanym trenerem Smyko-Multisensoryki. Prowadziła treningi słuchowe metodą Tomatisa oraz zajęcia hipoterapeutyczne. Od 2011r. pracuje na stanowisku psychologa szkolnego, prowadząc z dziećmi zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów. Wspiera i pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, emocjonalne i edukacyjne. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, pomaga rodzinom lepiej się komunikować, umacniać relacje, wspiera w rozwoju dziecięcych i rodzicielskich kompetencji. Diagnozuje trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię indywidualną.

CENNIK

konsultacja psychologiczna (ok.50-60min.)100zł
konsultacja wraz z wstępnym badaniem w obszarze trudności w uczeniu się (ok. 90 min.)150zł
terapia psychologiczna indywidualna (50 min., 1raz w tygodniu)70zł
terapia pedagogiczna indywidualna /zajęcia korekcyjno – kompensacyjne/terapia ręki (50 min., 1raz w tygodniu) 70zł
diagnoza SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA dla dzieci WISC-R, wraz z wydaniem pisemnej opinii (2-3 spotkania, każde ok. 50 minut)250zł

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
tel. 533 334 877
e-mail: recepcja@agvita.pl